PRIVACY POLICY

Privacy Policy

Privacy Policy

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking gesteld. Als klant in mijn bedrijf Paard en Beweging in beeld en Boomloos Zadelpasservice heeft u het recht om te weten hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mijn bedrijf Paard en Beweging in beeld als de Boomloos Zadelpasservice houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Paard en Beweging in beeld, ZadelWijzer of de Boomloos Zadelpasservice verwerkt zuiver en alleen met als doel het uitvoeren van de gegeven opdracht, zijnde het behandelen van uw dier en/of het zo goed mogelijk kunnen adviseren en helpen bij het vinden van een passend zadel.

Voor deze doelstelling kan Paard en Beweging in beeld, ZadelWijzer of de Boomloos Zadelpasservice de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voor- en achternaam
– Uw adres, postcode en woonplaats
– telefoonnummer
– e-mail adres
– uw kleding maat zodat wij u kunnen helpen aan de juiste maat zadel.
– Beschikbaarheid van mogelijk dagen voor het maken van een afspraak.
– Het stal adres van uw paard
– gegevens van uw dier: naam, geslacht, leeftijd, medische voorgeschiedenis
– Voorkeuren voor type zadels

Waarom deze gegevens:

Met het uitvragen van boventaande gegevens kunnen wij u beter van dienst zijn.

  • Wij kunnen met u in contact treden door middel van uw  email of telefoonnummer.
  • Enkele gegevens als naam en adres hebben wij nodig voor het opmaken van onze administratieve en facturatie verplichting.
  • De gegevens omtrent uw kledingmaat, voorkeur voor zadels, de dagen waarop u beschikbaar bent en gegevens omtrent uw dier geven ons de juiste informatie om u als klant goed van dienst te kunnen zijn.

Verstrekking aan derden
Alleen indien het noodzakelijk is, worden uw gegevens gedeeld met derden. U kunt hierbij denken aan de behandelend dierenarts, zadelleverancier of een collega therapeut. Er wordt pas informatie aan derden verstrekt nadat u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijn
Binnen Paard en Beweging in beeld, ZadelWijzer en de Boomloos Zadelpasservice blijven de oude klantenformulieren met gegevens, facturen, gemaakte thermografische foto’s en/of rapportages minimaal 7 jaar bewaard, tenzij u aangeeft dat u wilt dat ik deze vernietig.

Beveiliging
Middels passende technische en organisatorische maatregelen bescherm ik uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerken. Zo gelden binnen mijn bedrijf de volgende maatregelen:
– alle personen die namens Paard en Beweging in beeld, ZadelWijzer of de Boomloos Zadelpasservice kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
– ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn computer
– De computer wordt beveiligd doormiddel van een goedgekeurde virus scanner.
– de patiëntenkaarten worden buiten het bereik van derden bewaard
– ik evalueer regelmatig mijn maatregelen die ik getroffen heb om uw privacy te waarborgen

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Links

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Paard en Beweging in beeld, Zadelwijzer en Boomloos Zadelpasservice draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die
organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Klachten
Als u niet tevreden bent over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, dan hoor ik dat graag van u zodat ik dit kan aanpassen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft na het lezen van mijn Privacy Statement, neem dan even contact met mij op.

Akkoord

Met het invullen van het contactformulier op de website dient u doormiddel van een vinkje aan te geven dat u akkoord gaat met het privacy beleid. Ook gaat u akkoord na het invulen van de anamnese vragenlijst, die u ontvangt na het maken van een afspraak of gezamenlijk ingevuld word bij de eerste behandeling, gaat u akkoord met  deze privacy statement.

Contactgegevens

Paarde en Beweging in beeld
Boomloos Zadelpasservice

ZadelWijzer

Ella Gorte van Doorn
Haarweg 2
7974 HE Havelterberg
06-52669725
Zadelwijzer@outlook.com